کلاسهای فوق برنامه
اداره تربیت بدنی دانشگاه دامغان در هر نیمسال تحصیلی به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان علاقه مند به فعالیتهای جسمی، کلاسهای ورزشی همچون بدنسازی، ایروبیک، پیلاتس و… را تدارک و برنامه ریزی می نماید.