برنامه کلاسهای فوق برنامه پسران
 • شروع کلاسها: ۹۵/۰۷/۰۴

 • شهريه کلاس بدنسازي براي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵  ده هزار تومان میباشد.

 • یک قطعه عکس ۴*۳

 • دانشجويان جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني دانشگاه مراجعه نمايند.

 • رشته ورزشیزمانمکان
  بدنسازییکشنبه، سه شنبه
  19/00-21/30
  سالن ورزشی سلمان فارسی