تجهیزات آزمایشگاه

 

کشور سازنده دستگاه شرکت سازنده

دستگاه

مدل دستگاه نام دستگاه ردیف
کره جنوبی JAWON MEDICAL GAIA 539 دستگاه آنالیز ترکیب بدن ۱
سوئیس IDIAG IDIAG AG اسپینال موس ۲
آلمان CUSTO MED CUSTO.VIT M اسپیرومتر ۳
سوئد MONARK ۸۹۴E چرخ کارسنج توان بی هوازی اندام تحتانی ۴
سوئد MONARK ۸۳۹E چرخ کارسنج توان هوازی اندام تحتانی ۵
کره جنوبی SAEHAN دينامومتر عضلات پشت و پا ۶
کره جنوبی SAEHAN SH5003 دينامومتر دیجیتال  عضلات دست ۷
کره جنوبی SAEHAN ست کامل آنتروپومتر ۸
کره جنوبی SAEHAN ست  ۶ عددی گونیامتر ۹
کره جنوبی SAEHAN SH5020 کالیپر ۱۰
هلند OMRON M3 فشارسنج دیجیتال خون ۱۱
فشار سنج دستی خون ۱۲
آلمان ACCU CHEK GC دستگاه تست قند خون ۱۳
آلمان H/P/COSMOS SIRIUS H/P لاکتومتر ۱۴
فنلاند PILAR S625X ضربان سنج پولار ۱۵
ایران صفحه شطرنجي ۱۶
ایران سهند باسکول دیجیتال

۱۷