برنامه تمرینات
رشته ورزشی ایام هفته ساعت تمرینات مکان برگزاری
دوومیدانی روزهای زوج ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰ پیست دو و میدانی استادیوم حمزه
فوتسال شنبه

دوشنبه

۲۲:۴۵ – ۲۱:۳۰

۲۱:۳۰ – ۲۰:۱۵

سالن سلمان فارسی
والیبال شنبه

دوشنبه

۲۱:۳۰ – ۲۰:۱۵

۲۰:۱۵ – ۱۹:۰۰

سالن سلمان فارسی
بسکتبال چهار شنبه ۲۱:۰۰ – ۱۹:۴۵ سالن سلمان فارسی
بدمینتون شنبه

چهار شنبه

۲۰:۱۵ – ۱۹:۰۰

۱۹:۴۵ – ۱۸:۳۰

سالن سلمان فارسی
تکواندو شنبه – دوشنبه

چهارشنبه

۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

۱۳:۰۰ – ۱۱:۳۰

سالن سلمان فارسی
کاراته شنبه – دوشنبه

چهارشنبه

۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

۱۳:۰۰ – ۱۱:۳۰

سالن سلمان فارسی
پینگ پنگ یکشنبه – سه شنبه ۱۳:۰۰ – ۱۱:۳۰ سالن ورزشی شماره ۲