اماکن ورزشی

اماکن ورزشی

  • مجموعه ورزشی سلمان فارسی
  • سالن ورزشهای رزمی( سالن شماره دو)
  • زمین روباز ورزشی خوابگاه ابوذر
  • زمین روباز ورزشی خوابگاه دختران