آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه دامغان

آزمايشگاه اداره تربيت بدني دانشگاه دامغان با در اختيار داشتن بيش از ۱۷ نوع دستگاه کاربردي در زمينه هاي فيزيولوژي ورزشي يکي از مجهزترين آزمايشگاه هاي موجود در سطح استان سمنان در حيطه علوم ورزشی ميباشد. اين آزمايشگاه زمينه و شرايط مناسب جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه علوم ورزشي و فعاليت بدني را فراهم آورده است و همچنين آماده ارائه خدمات براي اجراي پايان نامه هاي دانشجويي و فعاليت هاي تحقيقاتي به اساتيد، محققان و دانشجويان محترم ميباشد.