اختتامیه دومین دوره لیگ فوتسال بین دانشکده ای دانشجویان پسر برگزار شد.

کسب مقام نائب قهرمانی پرتاب وزنه  در مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین توسط سرکار خانم فاطمه ابراهیمی فرد

نوزدهمین جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر برگزار شد.

مسابقه دوی همگانی دانشجویان پسر دانشگاه برگزار گردید.

نوزدهمین جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

 اردوی ورزشی تفریحی  کارمندان  و اساتید خانم و آقا برگزار شد

سومین جشنواره بازی های بومی و محلی برگزار شد.

جلسه هماهنگی اداره تربیت بدنی دانشگاه و انجمن ورزش خوابگاهها جهت برگزاری سومین جشنواره بازی های بومی و محلی

هفدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی برگزار شد.

اجرای طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان

تیم پینگ پنگ کارکنان دانشگاه مقام سوم مسابقات منطقه ۳ ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را کسب نمود.

 دانشکده علوم زمین قهرمان نیم فصل لیگ فوتسال دانشکده های دانشگاه دامغان گردید.

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر مقام اول، دومین دوره مسابقات والیبال بین دانشکده ای دانشجویان دختر را کسب نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

لیگ فوتسال بین دانشکده ای

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

 هفته هفتم